Usaldusväärne ja täpne kodulaenu kalkulaator

kodulaenu kalkulaator
Autori Mikk avatar

Kasutage minu usaldusväärset ja täpset kodulaenu kalkulaatorit, et planeerida oma kodulaenu eelarve Eestis. Kalkulaator võimaldab teil sisestada soovitud laenusumma ja valida laenu tagasimakse perioodi. Maksimaalne võimalik kodulaenu periood võib olla 30 aastat ja tähtaeg ei tohi ületada laenusaaja 65-aastaseks saamist. Kalkulaator näitab teile ka intressi, kuid lõplik laenuintress võib varieeruda, sõltuvalt varasemast pangasuhtest, sissetulekust ja omafinantseeringust.

Turu erinevate finantstooteid uurides märkame, et laenud pakuvad mitmekülgseid lahendusi erinevateks elusituatsioonideks. Olgu selleks kodu soetamine, haridustee jätkamine või ootamatute väljaminekute katmine, finantsteenuste valik on lai. Tähtis on leida usaldusväärne partner, kes aitab teil navigeerida laenutoodete meres, pakkudes läbipaistvaid tingimusi ja konkurentsivõimelisi intressimäärasid. Detailsema ülevaate ja informatsiooni eri tüüpi laenude kohta leiate meie veebilehelt, mis on koostatud eesmärgiga muuta finantstooteid kõigile arusaadavaks ja kättesaadavaks.

Võtmevõtted:

 • Kasutage usaldusväärset ja täpset kodulaenu kalkulaatorit
 • Planeerige oma kodulaenu eelarve Eestis
 • Sisestage soovitud laenusumma ja valige laenu tagasimakse periood
 • Maksimaalne laenuperiood on 30 aastat
 • Tagasimakse tähtaeg ei tohi ületada laenusaaja 65-aastaseks saamist

Kuidas kasutada kodulaenu kalkulaatorit?

Kodulaenu kalkulaatori kasutamine on lihtne ja mugav. Selle abil saate kiiresti ja täpselt planeerida oma kodulaenu eelarvet ning teha teadlikke otsuseid oma laenu tagasimakse perioodi ja summa osas.

Esimese sammuna sisestage kalkulaatorisse soovitud laenusumma ja valige laenu tagasimakse periood. Valige, kas soovite tagasimaksed teha annuiteetgraafiku või võrdsete põhiosade graafiku alusel. Annuiteetgraafik tagab stabiilsed tagasimaksed igas kuus, kus summa jääb samaks. Võrdsete põhiosade graafikul on algul suuremad tagasimaksed, kuid need vähenevad järk-järgult.

Samuti saate valida, kui pikaks ajaks soovite maksepuhkust. Laenu põhiosa tagasimaksmisel saate maksepuhkust võtta kuni kaheks aastaks.

Kodulaenu kalkulaatori kasutamise sammud:

 1. Sisestage soovitud laenusumma ja valige tagasimakse periood
 2. Valige annuiteetgraafiku või võrdsete põhiosade graafiku vahel
 3. Määrake, kui pikaks ajaks soovite maksepuhkust võtta

Oluline on, et enne laenu taotlemist kasutaksite kodulaenu kalkulaatorit, et saada ülevaade erinevatest laenutoodetest ja leida parimad pakkumised vastavalt oma vajadustele. Kalkulaator annab teile täpseid numbreid ja aitab teil teha teadlikke otsuseid oma kodulaenu osas.

Laenusumma Tagasimakse periood Laenukalkulaator
150 000 eurot 20 aastat Avaneb kalkulaator
200 000 eurot 25 aastat Avaneb kalkulaator
250 000 eurot 30 aastat Avaneb kalkulaator

Kasutades kodulaenu kalkulaatorit, saate täpse ülevaate erinevate laenutoodete võimalustest ja valides oma vajadustele sobivaima laenusumma ja tagasimakse perioodi saate kindlustunde teadmiseks, et olete teinud parima valiku oma kodulaenu osas.

Ärge jätke laenuotsust juhuse hooleks, vaid kasutage kodulaenu kalkulaatorit ning tehke teadlikud otsused, mis sobivad Teile kõige paremini.

Kodulaenu tagasimakse kalkulaator

Kodulaenu tagasimakse kalkulaator on oluline tööriist, mis aitab teil planeerida oma kodulaenu tagasimakseid Eestis. See kalkulaator võimaldab teil arvutada, kui suur on teie kuumakse ja kui palju maksate intressidelt tagasi. Lisaks saate määrata, kas soovite näha intressidelt tagastatavat tulumaksu. See aitab teil saada selget ülevaadet oma laenu tagasimaksetest ja aitab teil teha informeeritud otsuseid.

Laenusaamiseks on oluline teada, millist laenusummat te saate endale lubada ja kui suured on teie igakuised tagasimaksed. Kodulaenu tagasimakse kalkulaator aitab teil määrata, kas teie sissetulek vastab nõutavatele sissetuleku nõuetele. Samuti saate kalkulaatoriga arvutada tagasimaksete suurust vastavalt teie sissetulekule ja valida sobiva tagasimakseperioodi.

“Kodulaenu tagasimakse kalkulaator võimaldab teil arvutada kuumakse suurust ja näha, kui palju te maksate tagasi intressidelt.”

Kodulaenu tagasimakse kalkulaator võimaldab:

 • Arvutada kuumaksete suurust vastavalt laenusummale ja tagasimakseperioodile.
 • Näha, kui palju maksate tagasi intressidelt.
 • Võrrelda erinevaid laenupakkumisi.
 • Saada selget ülevaadet oma laenu tagasimaksetest.

Kodulaenu tagasimakse kalkulaatori näidis:

Laenusumma Tagasimakseperiood Kuumakse suurus Intressidelt tagasi makstav summa
100 000 € 20 aastat 500 € 50 000 €
150 000 € 25 aastat 600 € 75 000 €
200 000 € 30 aastat 700 € 100 000 €

Kodulaenu tagasimakse kalkulaator on väga kasulik vahend, mis aitab teil saada selget ülevaadet oma kodulaenu tagasimaksetest. Kasutage seda kalkulaatorit, et teha informeeritud otsuseid ja leida parimad laenupakkumised vastavalt teie vajadustele ja võimalustele.

Millised on sissetuleku nõuded kodulaenu saamiseks?

Kodulaenu taotlemisel on oluline täita sissetuleku nõuded, et tagada laenuvõimekus ja maksevõime. Laenu taotlemisel tuleb esitada tõestatud netosissetuleku andmed. Ühe laenuvõtja puhul peab sissetulek olema vähemalt 800 eurot kuus. Kui laenu võtavad kaks inimest, siis peab nende kogusissetulek kokku olema vähemalt 1050 eurot kuus. Kui laenuvõtjatel on kaks või rohkem ülalpeetavat, siis peab nende kogusissetulek olema vähemalt 1050 eurot kuus. Sissetuleku nõude täitmine on oluline, kuna see mõjutab laenu saamise võimalusi ja tingimusi.

Millised on ülalpeetavate arv ja mõju?

Laenu taotlemisel tuleb märkida ka ülalpeetavate arv, kuna see mõjutab tõestatud netosissetuleku nõuet. Ülalpeetavateks loetakse kuni 18-aastaseid lapsi ja pereliikmeid, kellel puudub regulaarne sissetulek. Ülalpeetavate arv mõjutab laenutaotlusega seotud finantseerimisvõimalusi, kuna suurema ülalpeetavate arvu korral võib suureneda ka vajaliku sissetuleku nõue. Seega on oluline täpsustada ülalpeetavate arv laenu taotlemisel, et saada realistlik ülevaade laenuvõimalustest.

Sissetuleku nõuete täitmine on oluline aspekt kodulaenu taotlemisel. See tagab laenuandjale kindluse laenu tagasimaksmise võime kohta ning aitab ka laenuvõtjal hinnata oma finantssuutlikkust ja vastutustundlikku laenuvõtmist. Enne laenu taotlemist on soovitatav kasutada kodulaenu intress kalkulaatorit, et saada ülevaade laenu tagasimaksetest ja valida laen, mis sobib teie sissetuleku ja ülalpeetavate arvuga.

Millised laenud on saadaval?

Kui teil on vaja finantseerimist kodu ostmiseks või renoveerimiseks, auto ostuks või remondiks või lihtsalt rahaliseks abiks igapäevaste kulude katmiseks, võite kaaluda erinevaid laenutooteid. Kreditumi portaali laenukalkulaatori abil saate võrrelda erinevaid laenuvõimalusi ning leida endale sobivaimad laenupakkumised vastavalt oma vajadustele ja võimalustele.

Kodukapitalilaen

Kodukapitalilaen on laen, mis on mõeldud olemasoleva kinnisvara tagatisel või kodu renoveerimiseks. Selle laenuga saate kasutada oma kinnisvara väärtust, et saada lisaraha oma projektide elluviimiseks. Kodukapitalilaenu summa sõltub teie kinnisvara väärtusest ja tagasimakseperioodist.

Autolaen

Autolaen on mõeldud auto ostmiseks või remondiks. Kui unistate uuest autost või vajate olemasoleva auto remonti, võib autolaen olla teie jaoks õige valik. Autolaenu summa ja tagasimakseperiood sõltub teie auto väärtusest ja isiklikest eelistustest.

Väikelaen

Väikelaen on paindlik laenutüüp, mida saab kasutada erinevatel otstarvetel, näiteks reisimiseks, suurema tehnika ostmiseks või pulmadeks. Väikelaen pakub kiiret rahastamisvõimalust ilma pikema tagasimakseperioodita. Väikelaenu summa ja tagasimakseperiood sõltub teie vajadustest ja võimalustest.

Laenutüüp Minimaalne summa Maksimaalne summa Tagasimakseperiood
Kodukapitalilaen 10 000 eurot 500 000 eurot 1 kuni 30 aastat
Autolaen 2 000 eurot 50 000 eurot 1 kuni 7 aastat
Väikelaen 500 eurot 10 000 eurot 1 kuni 5 aastat

Oluline on enne laenulepingu sõlmimist veenduda, et saate laenuga seotud kohustustega hakkama ning konsulteerida spetsialistiga, et leida endale sobivaimad tingimused. Kreditumi portaali laenukalkulaator aitab teil leida parimad laenupakkumised, kuid lõpliku otsuse laenu võtmise kohta teete teie ise, võttes arvesse oma finantsolukorda ja vajadusi.

Mis on laenusaajate arv ja ülalpeetavate arv?

Laenusaajate arv ja ülalpeetavate arv on olulised faktorid laenu taotlemisel. Laenu taotlemisel tuleb täpselt märkida, mitu laenusaajat taotlusele lisatakse. Laenusaajate arv võib olla üks või rohkem inimesi. Lisaks sellele tuleb arvesse võtta ka ülalpeetavate arvu.

Ülalpeetavate arv hõlmab kõiki lapsi, kes on alla 18-aastased, ning ka pereliikmeid, kes ei oma regulaarset sissetulekut. Ülalpeetavad mõjutavad laenutaotluse tulemust, kuna need suurendavad nõutavat tõendatud netosissetulekut. Seega, mida rohkem ülalpeetavaid teil on, seda suurem peab olema tõendatud netosissetulek, et vastata laenuandja nõuetele.

Laenusaajate arvu ja ülalpeetavate arvu täpne märkimine on oluline, et tagada laenutaotluse edukus. Enne laenukalkulaatori kasutamist kontrollige hoolikalt, kas olete sisestanud õige arvu laenusaajaid ja ülalpeetavaid, et saada täpset teavet laenu võimaluste kohta.

Mõju laenutaotlusele:

Laenusaajate arv ja ülalpeetavate arv mõjutavad laenutaotluse tulemust järgmiselt:

Laenusaajate arv Ülalpeetavate arv Tõestatud netosissetulek
1 0 Vähemalt 800 eurot
2 0 Kokku vähemalt 1050 eurot
1 või rohkem 1 või rohkem Täpne summa sõltub ülalpeetavate arvust

Kindlasti pöörake tähelepanu laenuandja nõuetele laenusaajate arvu ja ülalpeetavate arvu osas, et tagada edukas laenutaotlus. Õige teabe esitamine laenutaotluses aitab kiirendada laenuotsuse protsessi.

Kuidas mõjutab kinnisvara tagatis teie laenutaotlust?

Kui soovite võtta laenu kinnisvara tagatisel, on oluline märkida, et kinnisvara tagatis võib mõjutada teie laenutaotluse tulemust ja laenukohustuste suurust. Kinnisvara tagatiselvõetud laen tähendab, et kinnisvara toimib laenu tagatisena, andes laenuandjale kindlustunde, et kui laenaja ei suuda laenu tagasi maksta, on neil õigus kinnisvara müüa ja raha tagasi saada. Kinnisvara tagatis võib mõjutada laenukrediidi otsustamist laenuandja poolt, kes võtab arvesse tagatise turuhinda, seisukorda, asukohta ja likviidsust.

Laenuandjad võivad tagatud laenu korral pakkuda soodsamaid intressimäärasid või pikemaid tagasimakseperioode, kuna tagatis tagab neile suurema kindlustunde. Kuid tasub meeles pidada, et kinnisvara tagatiselvõetud laenu jääk ei tohi ületada tagatise väärtust. Kui laenu jääk ületab tagatise väärtust, võib laenuandja keelduda laenutaotlusest või esitada täiendavaid nõudeid, näiteks täiendava tagatise esitamist või suuremate omafinantseerimise nõuete kehtestamist.

Lisaks võib kinnisvara tagatiselvõetud laenu jääk mõjutada ka laenukohustuste suurust, sealhulgas igakuiste tagasimaksete summat ja laenu tagasimakse tähtaega. Kui laenujääk on suur, võib see suurendada igakuiseid tagasimakseid, kuna laenu tagasimakse peab katma nii intressid kui ka põhiosa. Samuti võib suur laenujääk pikendada laenu tagasimakse tähtaega, mis võib omakorda mõjutada teie laenutaotluse tulemust ja laenukohustuste kestust.

Kinnisvara tagatiselvõetud laenu jäägi mõju laenutaotlusele

Kinnisvara väärtus Laenu jääk Mõju laenutaotlusele
100 000 € 70 000 € Positiivne mõju – laenuandja võib pakkuda soodsamaid tingimusi
100 000 € 120 000 € Negatiivne mõju – laenuandja võib keelduda laenutaotlusest või esitada täiendavaid nõudeid

Kokkuvõttes on kinnisvara tagatiselvõetud laenu jääk oluline tegur, mis mõjutab laenutaotluse tulemust ja laenukohustuste suurust. Enne laenu taotlemist tasub hoolikalt kaaluda tagatise väärtust, omafinantseeringut ja laenuvajadust, et tagada laenuandja positiivne laenuotsus ning optimaalsed laenutingimused.

Kuidas mõjutab autoliisingu jääk teie laenutaotlust?

Autoliisingu jääk on oluline tegur, mis mõjutab teie laenutaotluse tulemust. Autoliisingu jääk on summa, mis jääb tasumata pärast kogu lepinguperioodi lõppu. See summa võib oluliselt mõjutada teie laenukohustusi ja laenuga seotud riske.

Laenuandjad võtavad arvesse autoliisingu jääki, kui hindavad teie võimet täita laenu tagasimakseid. Mida suurem on autoliisingu jääk, seda suurem on teie kokku tulev laenukoormus. See võib tekitada muret laenuandjatele, kuna suur laenukoormus võib mõjutada teie maksevõimet ja suurendada laenu tagasimaksmisega seotud riske.

Kuidas mõjutab autoliisingu jääk teie laenutaotlust?

Laenutaotleja Laenuandja Autoliisingu jääk Laenu tõenäosus
Igor Pank A 5000 eurot Madal
Marina Pank B 15000 eurot Keskmine
Andres Pangalaen 25000 eurot Kõrge

Näiteks võib laenuandja olla ettevaatlik, kui autoliisingu jääk on suur võrreldes teie sissetulekuga. Laenuandjad soovivad veenduda, et saate täita kõik oma laenumaksed ilma suurte raskusteta. Kui autoliisingu jääk on suur, võib see tekitada kahtlusi teie maksevõimes ja mõjutada teie laenu taotluse tulemust.

Seega, kui soovite taotleda uut laenu ja teil on olemasolev autoliising, peaksite arvestama autoliisingu jäägi mõjuga laenutaotlusele. Oluline on analüüsida oma finantsolukorda ja kaaluda erinevaid võimalusi enne laenu taotlemist.

Kuidas mõjutab väikelaenu jääk teie laenutaotlust?

Väikelaenu jääk on oluline tegur, mis võib mõjutada teie laenutaotluse vastust. Väikelaenu jääk on summa, mis teile jääb pärast igakuiste osamaksete tasumist. See summa võib mõjutada laenuandja otsust, sest see näitab teie võimet tasuda uue laenu eest. Kui teie väikelaenu jääk on suur, võib see tähendada, et teie igakuised kulutused on juba suured ja te ei pruugi olla võimeline uut laenu tagasi maksma.

Väikelaenu jääk mõjutab ka teie krediidiskoori, mis on teiseks oluliseks teguriks laenuandja otsuse tegemisel. Kui teie väikelaenu jääk on suur, võib see näidata, et olete oma seniste kohustuste täitmisega hädas ja see võib halvendada teie krediidiskoori. Madal krediidiskoor võib omakorda vähendada teie võimalusi saada uut laenu heade tingimustega.

Kuidas väikelaenu jääki vähendada?

Üks võimalus vähendada väikelaenu jääki on lisatasude ja kulutuste vähendamine. Vaadake üle oma igakuised kulutused ja otsige võimalusi kokkuhoiuks. Võite kaaluda väikelaenu refinantseerimist madalama intressimääraga laenu vastu või konsolideerida oma laenud üheks suuremaks laenuks, et vähendada igakuiseid makseid.

Väikelaenu jääk: näide ja arvutus

Alljärgnevalt on näide, kuidas arvutada väikelaenu jääki:

Kuude arv Igakuine makse Laenu jääk
1 100 € 900 €
2 100 € 800 €
3 100 € 700 €
4 100 € 600 €
5 100 € 500 €

Selles näites on laenusumma 1000 eurot ja igakuine makse on 100 eurot. Iga kuu makstes väheneb laenu jääk 100 euro võrra, kuni jõuab lõpuks 0 euroni. Seega, mida kiiremini suudate väikelaenu tagasi maksta, seda väiksem on teie väikelaenu jääk.

Olge teadlik, et see on vaid üks lihtne näide ja tegelikud summad võivad erineda sõltuvalt laenulepingu tingimustest. Kasutage alati laenukalkulaatorit või pöörduge oma laenuandja poole täpsema teabe saamiseks.

Millist laenutoodet valida?

Kui soovite võtta laenu Eestis, on oluline valida õige laenutoode vastavalt oma vajadustele ja võimalustele. Laenumaastikul on mitmeid võimalusi, sealhulgas pangalaenud, kodukapitalilaenud, autolaenud ja väikelaenud. Kuidas siis otsustada, milline neist on teile parim? Siin on mõned olulised aspektid, mida kaaluda, kui valite endale sobivat laenutoodet.

Pangalaenud:

Pangalaenud on üks levinumaid laenutoodete tüüpe, mis pakuvad paindlikke võimalusi erinevateks vajadusteks. Pangad pakuvad laenuperioode, mis võivad ulatuda mitmest kuust kuni mitme aastani. Pangalaenud on enamasti seotud fikseeritud intressimääraga ja nõuavad tõendatud sissetuleku olemasolu.

Kodukapitalilaenud:

Kodukapitalilaenud sobivad neile, kes omavad kinnisvara ja soovivad selle tagatisel laenu võtta. Need laenud võimaldavad teil kasutada olemasolevat vara, et saada suuremaid laenusummasid pikema tagasimakse perioodiga. Kui olete kodulinna renoveerimist või suuremaid investeeringuid planeerimas, võib kodukapitalilaen olla teie jaoks sobiv valik.

Autolaenud:

Kui soovite osta uue auto või remontida olemasolevat autot, võib autolaen olla mõistlik valik. Autolaenud võimaldavad teil saada vajaliku summa kiiresti ja lihtsalt ning tagasimaksed on tavaliselt seotud konkreetse auto väärtusega. Enne autolaenu võtmist veenduge, et suudate tagasimaksed hõlpsalt tasuda ja planeerige oma eelarvet vastavalt.

Väikelaenud:

Väikelaenud on mõeldud lühiajalisteks vajadusteks, nagu reisimine, tehnika ostmine või pulmade planeerimine. Need laenud võimaldavad teil saada vajaliku summa kiiresti ja tagasimakse perioodid on lühemad kui pikemate laenutoodete puhul. Oluline on hinnata oma võimalusi ja vajadusi ning veenduda, et suudate väikelaenu tagasi maksta vastavalt kokkuleppele.

Laenutoodet Eelised Piirangud
Pangalaenud – Paindlikud tingimused
– Pikad laenuperioodid
– Võib nõuda kõrget intressimäära
– Vajalik tõendatud sissetulek
Kodukapitalilaenud – Suuremad laenusummad
– Pikemad tagasimakse perioodid
– Nõuab kinnisvara tagatist
– Võib seotud olla varaga
Autolaenud – Kiire ja lihtne protsess
– Võimalus osta/remontida auto
– Tagatiseks on konkreetne auto
– Lühem tagasimakse periood
Väikelaenud – Kiire ja lihtne protsess
– Sobib lühiajalisteks vajadusteks
– Lühikesed tagasimakse perioodid
– Võib olla kõrgem intressimäär

Enne laenutoodete valiku tegemist hinnake oma vajadusi, võimalusi ja riskivalmidust. Võrrelge erinevaid laenu pakkumisi ja ärge kiirustage otsuse tegemisega. Konsulteerige vajadusel finantsnõustajaga, et saada täpsemat teavet ja hinnata oma olukorda objektiivselt.

Kuidas käituda, kui laenutaotlus on eitav vastus olnud?

Kui teie laenutaotlusele on antud eitav vastus, ärge heitke meelt. See ei tähenda, et te ei saa laenu üldse saada. On mitmeid samme, mida saate astuda, et suurendada oma võimalusi saada laenupakkumine või alternatiivne laenuotsus. Allpool on mõned soovitused, mida saate järgida:

Hinda oma krediidiskoori ja paranda seda

Laenuandjad vaatavad teie krediidiskoori enne laenuotsuse tegemist. Kui teie krediidiskoor on madal või teil on negatiivseid krediidirekordi, proovige parandada oma krediidiskoori. See võib hõlmata maksehäirete likvideerimist, olemasolevate võlgade tagasimaksmist ja krediidikasutuse vähendamist. Mida parem on teie krediidiskoor, seda suuremad on teie võimalused saada positiivne laenuotsus.

Uurige alternatiivseid laenupakkumisi ja -võimalusi

Kui üks laenuandja ei ole teile laenupakkumist teinud, võite proovida teistelt krediidiasutustelt küsida laenu. Igas krediidiasutuses on erinevad laenupakkumised ja tingimused. Võite leida, et teine laenuandja on valmis teile laenu pakkuma, isegi kui üks eelmine laenuandja eitas teie taotlust. Lisaks võite uurida ka alternatiivseid finantsasutusi, nagu online-laenuandjad või peer-to-peer laenuplatvormid.

Küsige abi finantsnõustajalt

Kui teil on keeruline leida laenuandjat, kes oleks valmis teile laenu andma, võite pöörduda finantsnõustaja poole. Finantsnõustaja oskab hinnata teie finantsolukorda ja anda soovitusi, kuidas parandada oma laenuvõimekust. Lisaks võib finantsnõustaja aidata teil koostada tugevamaid laenutaotlusi ja läbirääkimisi laenuandjaga.

Ärge laske end eitavast laenuotsusest heidutada. Iga laenuandja teeb oma otsuse iseseisvalt ja teil on alati võimalus leida alternatiivseid võimalusi. Järgides neid soovitusi, suurendate oma võimalusi saada positiivne laenuotsus ja leida laenupakkumine, mis sobib teie vajadustele ja võimalustele.

Kokkuvõttes on Kreditumi portaali kodulaenu kalkulaator usaldusväärne ja täpne vahend, mis aitab teil planeerida kodulaenu eelarvet Eestis. Kasutades seda kalkulaatorit, saate sisestada oma soovitud laenusumma ja valida tagasimakse perioodi. Lisaks näitab kalkulaator teile ka intressi, kuid lõplik intress võib varieeruda sõltuvalt mitmetest teguritest, nagu varasem pangasuhe, sissetulek ja omafinantseering.

Kodulaenu kalkulaatori kasutamine on lihtne. Saate valida tagasimaksete tegemiseks kas annuiteetgraafiku või võrdsete põhiosade graafiku. Lisaks on võimalik valida maksepuhkuse periood, mis aitab teil paindlikult oma eelarvet planeerida. Kui teil on küsimusi või kahtlusi kalkulaatori kasutamise osas, võite alati pöörduda meie professionaalse klienditeeninduse poole.

Enne laenu taotlemist on oluline tutvuda erinevate laenutoodete pakkumistega. Kodulaen, kodukapitalilaen, autolaen ja väikelaen on vaid mõned võimalused, mis on saadaval. Kalkulaator aitab teil võrrelda erinevate krediidiasutuste pakkumisi ja leida parima lahenduse vastavalt teie vajadustele ja võimalustele.

Lõpetuseks soovitan enne laenu taotlemist alati kasutada laenukalkulaatorit. See annab teile selge ülevaate laenutoodetest ning aitab teil teha informeeritud otsuse. Kreditumi portaali kaudu laenu taotlemine on kiire, mugav ja turvaline. Olen valmis aitama teid igal sammul, et teha teie laenukogemus võimalikult sujuvaks.

KKK

Kuidas kasutada kodulaenu kalkulaatorit?

Kodulaenu kalkulaatori kasutamine on lihtne. Sisestage soovitud laenusumma ja valige laenu tagasimakse periood. Seejärel valige, kas soovite tagasimakseid teha annuiteetgraafiku või võrdsete põhiosade graafiku alusel. Annuiteetgraafik tagab stabiilsed tagasimaksed, kus summa igas kuus jääb samaks. Võrdsete põhiosade graafikul on algul suuremad tagasimaksed, kuid edaspidi vähenevad tagasimaksed järk-järgult. Valige ka, kui pikaks ajaks soovite maksepuhkust. Laenu põhiosa tagasimaksmisel saate maksepuhkust võtta kuni kaheks aastaks.

Mis on kodulaenu tagasimakse kalkulaator?

Kodulaenu tagasimakse kalkulaator võimaldab teil arvutada kuumakse suurust ja näha, kui palju te maksate tagasi intressidelt. Lisaks saate määrata, kas soovite näha intressidelt tagastatavat tulumaksu. Tulumaksutagastus hõlmab vaid eluaseme ostu ja ehitust ning ühte laenu. Kodu sisustamiseks või remondiks võetud laenu intress ei kuulu tulumaksusoodustuse alla.

Millised on sissetuleku nõuded kodulaenu saamiseks?

Et saada kodulaenu, peab teil olema tõestatud netosissetulek. Üksiklaenu puhul peab sissetulek olema vähemalt 800 eurot, kahekesi laenu võttes kokku vähemalt 1050 eurot. Kui teil on kaks või rohkem ülalpeetavat, peab tõestatud netosissetulek olema vähemalt 1050 eurot. Kalkulaator võimaldab teil arvutada tagasimakse suurust vastavalt teie sissetulekule.

Millised laenud on saadaval?

Lisaks kodulaenule on saadaval ka kodukapitalilaen, mis on mõeldud olemasoleva kinnisvara tagatisel või kodu renoveerimiseks. Samuti on võimalik saada autolaenu, mis on mõeldud auto ostuks või remondiks. Väikelaen on laen, mida saab kasutada erinevatel otstarvetel, näiteks reisimiseks, suurema tehnika ostmiseks või pulmadeks.

Mis on laenusaajate arv ja ülalpeetavate arv?

Laenu taotlemisel tuleb märkida laenusaajate arv. Ülalpeetavate arv on oluline, sest see mõjutab nõutavat tõestatud netosissetulekut. Ülalpeetavaks loetakse kuni 18-aastaseid lapsi ja pereliikmeid, kellel puudub regulaarne sissetulek.

Kuidas mõjutab kinnisvara tagatis teie laenutaotlust?

Kui soovite võtta laenu kinnisvara tagatisel, peate märkima laenujäägi selle kinnisvara osas. Pikaajaliste laenukohustuste alla kuuluvad kodulaen, koduliising ja riiklik õppelaen.

Kuidas mõjutab autoliisingu jääk teie laenutaotlust?

Kui teil on autoliising, märkige autoliisingu jääk laenukalkulaatorisse. See aitab arvutada laenu osamakse suurust.

Kuidas mõjutab väikelaenu jääk teie laenutaotlust?

Kui teil on väikelaen, sisestage väikelaenu jääk laenukalkulaatorisse. See võimaldab teil arvutada välja laenu osamakse suurust.

Millist laenutoodet valida?

Kreditumi portaali laenukalkulaator võimaldab teil võrrelda erinevaid laenutoodete pakkumisi Eestis. Võite valida kodulaenu, kodukapitalilaenu, autolaenu või väikelaenu. Kalkulaator toob välja parimad pakkumised erinevatelt krediidiasutustelt.

Kuidas käituda, kui laenutaotlus on eitav vastus olnud?

Kui teie laenutaotlusele on antud eitav vastus, võite proovida teistelt krediidiasutustelt küsida laenu või alternatiivsetest finantsasutustest. Oluline on mitte lasta end eitavast vastusest heidutada. Iga krediidiasutus teeb iseseisva otsuse oma laenuotsuse kohta.

Kuidas mõjutab kinnisvara tagatis teie laenutaotlust?

Kui soovite võtta laenu kinnisvara tagatisel, peate märkima laenujäägi selle kinnisvara osas. Pikaajaliste laenukohustuste alla kuuluvad kodulaen, koduliising ja riiklik õppelaen.

Tagged in :

Autori Mikk avatar